takaisin

Tietosuojaseloste ja Evästeet

Rekisterinpitäjä

Nimi: Reppi Oy Y-tunnus: 3097206-2 Osoite: Ruukintie 3, 02330 Espoo

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Kai Vainio Osoite: Vakkatie 14, 28600 Pori Puhelin: +358 400 270 485 E-mail: tuki@reppi.fi

Rekisterin nimi

Reppi Oy:n sähköinen asiakas- ja yhteystietorekisteri

Henkilötietojen käytön tarkoitus

Reppi kisasovellus on Reppi Oy:n hallinnoima sovellus. Kisasovelluksessa eri tapahtumajärjestäjät voivat järjestää online ja live-kilapailuja, jotka edellyttävät kilpailijan omatoimista rekisteröitymistä, osallistumismaksun maksamista tai omien tuloksien syöttämistä. Kilpailuun ilmoittautuminen, tuloksien kirjaaminen sekä seuranta tapahtuvat kilpailu.reppi.fi-sovelluksessa. Käyttäjärekisteri muodostuu sovellukseen rekisteröityneiden käyttäjien tiedoista sekä kilpailuun ilmoittautuneiden kilpailijoiden tiedoista. Henkilötietojen käyttö perustuu käyttäjän antamaan suostumukseen. Henkilötietoja käytetään seuraavissa käyttötarkoituksissa Reppi Oy:n tai valtuutetun yhteistyökumppanin toimesta: Reppi-kisasovelluksen avulla tuotetun kilpailun suunnittelu ja tuottaminen verkossa Reppi-kisasovelluksen avulla tuotetun kilpailun viestinnän ja siihen liittyvän markkinoinnin toteuttaminen Reppi-kisasovelluksen avulla tuotetun kilpailun maksutoimintojen hallinta, seuranta ja raportointi sekä yhteydenotot ja muu asiointi Reppi-kisasovelluksen avulla tuotetun kilpailun tulospalvelun tuottaminen

Rekisterin tietosisältö

Etu- ja sukunimi Sähköpostiosoite Sukupuoli Syntymävuosi Katuosoite Käyttäjän edustama kuntosali tai seura Käyttäjistä kerätään vain minimitiedot kilpailujen toteuttamisen näkökulmasta.

Henkilötietojen säilytysaika

Reppi Oy säilyttää henkilötietoja rekisterissä, kunnes peruste henkilötietojen säilömiselle päättyy, kuitenkin aina kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Tietolähteet

Reppi -sovelluksen henkilötiedot saadaan rekisteröityneeltä käyttäjältä itseltään.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen EU/ETA ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta Reppi -sovelluksesta eteenpäin eikä henkilötietoja siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän tai digitaalisen aineiston käyttöön ovat oikeutettuja ainoastaan Reppi Oy:n työntekijät, Reppi Oy:n organisaatioon kuuluvat henkilöt tai yhteistyökumppanin alaiset, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja ja joita sitoo tietosuojavaatimus. Henkilötiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti.

Oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisteröidyllä on mahdollista päivittää omia tietojaan Reppi -sovelluksessa. Siltä osin kun rekisteröity voi toimia itse, hänen on oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva virheellinen, puutteellinen tai vanhentunut tieto. Niiltä osin kun rekisteröidyllä ei ole mahdollisuutta korjata tietoja itse, korjauspyynnön voi tehdä rekisterin pitäjälle. Rekisteröity voi pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoista, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka rekisteröitynyt on antanut. Rekisteröity voi pyytää omien henkilötietojen poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Yhteydenotot

Kaikissa tähän rekisteriselosteeseen liittyvissä kysymyksissä ja rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa yhteyttä tulee ottaa rekisteriasioista vastaavaan henkilöön, jonka yhteystiedot löytyvät tämän tietosuojaselosteen alusta.

Evästeet

Mitä evästeet ovat?

Jotta voimme tarjota parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen, keräämme evästeiden (cookies) avulla tietoa siitä, miten sivujamme ja sovelluksiamme käytetään. Eväste on pieni tiedosto, joka lähetetään verkkoselaimeesi ja jonka avulla tietokoneesi esimerkiksi muistaa, oletko kirjautunut sivustolle sisään. Joitain evästeitä tarvitaan, jotta verkkosivuston käytettävyys voidaan taata. Tässä osiossa voit lukea tarkemmin siitä, minkälaisia evästeitä käytämme, minkälaista tietoa ne keräävät ja miten voit muuttaa verkkoselaimesi evästeiden asetuksia.

Sivuillamme käytetyt evästeet

Kun asioit verkkosivuillamme, evästeet keräävät vierailustasi seuraavia tietoja: IP-osoite, laitteen maantieteellinen sijainti, verkkoselain, verkkoselaimen kieli, tehdyn pyynnön päiväys ja aika, vierailujen/vierailun ajankohta, sivunäytöt sekä sivuilla klikatut elementit, kuten linkit. Kerättyjen tietojen avulla määritellään oletko kirjautunut sisään. Tietoja käytetään myös sinun ja muiden käyttäjien navigoinnin, verkkosijainnin ja verkon vastausnopeuden analysointiin. Tätä kerättyä dataa hyödynnetään kehitys- ja ylläpitotyössä, jolla pyritään ongelmien yksilöintiin ja korjaamiseen sekä koko Reppi -sovelluksen käyttämisen sujuvoittamiseen. Jotta voit käyttää sovellusta kirjautuneena ja osallistua kilpailuihin, evästeiden käyttö on sallittava.

Mitä evästeitä Reppi -sovellus käyttää?

Täältä löydät listan evästeistä, joita Reppi käyttää.

Evästeiden hallinnointi ja estäminen

Verkkoselaimesi asetuksista voit nähdä, mitä evästeitä sille on tallennettu, poistaa jo tallennettuja evästeitä, estää tulevia evästeitä sekä määrittää selaimesi asetukset niin, että sinulta kysytään evästeiden käytöstä joka kerta, kun vierailemasi verkkosivusta haluaa sellaisia käyttää. Mikäli poistat evästeitä tai estät joidenkin evästeiden käytön, tiettyjen elementtien toimiminen verkkosivulla voi kärsiä. Voit myös itse poistaa kaikki evästeet kovalevyltäsi. Siirry päävalikosta valikkoon Asetukset, Tietosuoja ja Toimintahistoria.

takaisin